Internätet

Content marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring som det också kallas på svenska, är en marknadsföringsmetod som går ut på att dela och publicera innehåll för att förvärva eller behålla kunder. Detta kanske i en rad olika kanaler som till exempel webbplatser, bloggar, poddradio, appar, nyhetsbrev och sociala medier. Det innehåll som publiceras eller delas kan vara allt från artiklar och nyheter till foton, videoklipp, infografik, ljudfiler och böcker, för att bara nämna några exempel. Content marketing skiljer sig från traditionell marknadsföring bland annat i det hänseende att det innehåll som marknadsförs är av mer redaktionell karaktär snarare än säljande och ofta innehåller matnyttig information som exempelvis guider, tips, recensioner samt frågor och svar.

 

Inte som traditionell marknadsföring

Innehållsmarknadsföringens ton är mer hjälpsam än den sedvanliga reklamens framtoning och handlar om att skapa ett värde för kunden. Detta åstadkoms genom att på ett sakligt och vänligt sätt presentera information som är användbar för kunden och utan att verka föra påträngande smyga in mer subtila köpsignaler, vilket gör att fokus fortfarande ligger på själva innehållet. Denna typ av marknadsföring är väldigt vanliga idag, inte minst på sociala medier där den används flitigt av såväl B2B­ som B2C­företag.

 

Förtroendebaserad information

Content marketing handlar om att bygga upp ett förtroende hos kunderna för företaget och dess tjänster eller produkter samt en lojalitet till dessa. Eftersom det primära syftet med innehållsmarknadsföring inte är att snabbt kränga ett företags produkter eller tjänster utan att skapa och behålla en långvarig relation till kunden, behöver inte varje publicering innehålla information om dessa produkter eller tjänster. Det går precis lika bra att lägga ut helt och hållet informativ innehåll, vilket får företaget att framstå som en specialist på ämnesområdet. Genom att publicera innehåll som har ett värde för kunden ökar chansen att denne delar innehållet vidare till sina kontakter, vilket leder till att ditt innehåll får större spridning och du kan få fler följare eller prenumeranter och i förlängningen fler kunder.

 

Innehåll har en tendens att med tiden drunkna i det enorma mediebruset vilket gör att det inte är alls dumt att återanvända det material som har fått ett bra mottagande och därigenom få fler kunder att ta del av detta. A och O när det kommer till content marketing är att skapa en strategi för denna marknadsföring. Börja med att kartlägga vilka dina kunder är, i vilka kanaler de är aktiva och vilken information som är värdeskapande för dem. Planera sedan ditt innehåll efter detta!