Internätet

Medium

Kom i kontakt med andevärlden

Hörsel, syn, känsel, smak och lukt – vi människor har fem stycken påtagligt starka sinnen. Men har du hört talas om det sjätte sinnet? Det sjätte sinnet sägs vara ett sinne som många kan använda för att upptäcka mindre starka signaler, sådana från andevärlden. Tyvärr glömmer de flesta bort det…