Internätet

Tips för trevligare åktur med cykelsits

Tips för trevligare åktur med cykelsits

Använder du cykelsits? Eller planerar du att börja göra det? Det finns många fördelar med det. Om barnet får goda upplevelser av cykling överlag, kommer han eller hon säkerligen att vara mer benägen att ta upp cyklandet själv i framtiden. Dessutom kan det vara väldigt praktiskt i vardagen. Att kunna jobbpendlar med cykel och barn gör inte bara gott för miljön, utan även för plånboken. Särskilt med tanke på att en genomsnittlig bil kan kosta ett par tusenlappar i månaden. 

Klä barnet rätt

Det här är särskilt viktigt om din cykelsits är frontmonterad, då barnet är exponerat för regn och rusk. Är din cykelsits istället bakmonterad kommer din kropp att skydda mot väder och vind i viss grad, men likväl bör barnet kläs på väl. Det här bör man inte slarva med – missar man det en gång, kan det vara svårt att få med barnet på en tur nästa gång. Se till att det är varmt ända upp till hakan med en riktigt bra cykeljacka för barn.

Cykla säkert

Cyklar du där det finns tät motortrafik? I sådana fall är det mycket viktigt att hela tiden tänka på säkerheten. Det här är särskilt angeläget när man skjutsar ett barn. Bland annat kan du tänka på följande: 

  • Ge alltid tecken till medtrafikanter innan du ska svänga. Precis som när du kör bil bör du säkerställa att det är fritt att svänga innan du ger signalen.
  • Ge även tecken när du ska stanna, genom att lyfta vänsterhand rakt upp i luften. Se nästa punkt för när du har stannat:
  • Stå inte still på cykelbanan. Rör dig mot en trottoar eller annan plats så snart det är möjligt. Stillastående cyklister i cykelbanan kan utgöra en trafikfara.
  • Ge signal vid omkörning genom att använda ringklockan. Det här gäller inte minst om du ska köra om fotgängare, som inte har några filer att hålla sig. Risken finns alltid att de snabbt ändrar kurs utan förvaring.
  • När du cyklar på en väg där bilar står parkerade bör du alltid tänka på att bildörrarna kan slås upp. Visserligen ska den som öppnar bildörrarna utöver cykelbanan säkerställa att det är fritt att göra så, men det kan missas.