Internätet

Utbildning för personlig assistent

Utbildning för personlig assistent

Du kanske har hört någon som arbetar som personlig assistent och är nyfiken på vad yrket innebär och kan ge dig? Eller så har du eller någon i din närhet beviljats personlig assistans och du är intresserad av att lära dig mer? Nedan försöker vi beskriva lite kring vilken utbildning och vilka egenskaper en personlig assistent bör inneha.

En brokig utbildningsväg?

Om du vill arbeta som personlig assistent finns det oftast ingen klockren utbildning för dig att gå. Lämpligast och kanske mest önskvärt är givetvis att du har gått någon form av vårdutbildning som kan ge dig kunskaper kring olika funktionsnedsättningar och liknande. Vissa anordnare eller brukare anser att det är mest lämpligt med en pedagogisk utbildning.

Det finns dock ett krav på den som vill arbeta som personlig assistent. Kravet finns sedan 1:a juli 2013 och innebär att assistenten måste ha fyllt 18 år, bosatt i EES-området (med vissa undantag) samt inte vara oförmögen att arbeta på grund av hög ålder eller egen sjukdom. Det finns också allmänna råd för kunskaper hos personliga assistenter från Socialstyrelsen som rekommenderar att de personer som anställs som personliga assistenter ska ha kunskap om LSS, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningen samt kunskap om dokumentation och vilken rapporterings- och anmälningsskyldighet de har om eventuella missförhållanden.

Vissa av de som arbetar som personliga assistenter har tidigare yrkesbakgrund som vårdbiträde, vårdare eller undersköterska. Det finns också utbildningar som inriktar sig mot personlig assistent, bland annat på olika folkhögskolor, assistansföretag eller kooperativ samt genom vissa privata utbildningar. I de flesta fall går man också som nyanställd assistent en introduktionsutbildning för den specifika anordnaren samt en mer individuell utbildning när du börjar arbeta med en ny brukare.

Viktiga egenskaper för en personlig assistent

Egenskaper som ofta anses vara viktiga och lämpliga för en som vill arbeta som personlig assistent är lyhördhet, empatisk förmåga, engagemang samt pålitlighet. Det är vidare också viktigt med integritet och en förmåga att ta egna initiativ utan för den delens skull inte lyssna på brukaren. Många gånger efterfrågas också de egna intressena, om du till exempel ska arbeta hos en brukare som har hästar så är det viktigt att inte vara rädd för hästar.