Internätet

Sökmotoroptimering i WordPress

Sökmotoroptimering i WordPress

Att synas så mycket som möjligt med sin hemsida och att locka rätt typ av besökare är något alla vill och det är otroligt viktigt för att verksamheten ska gå runt oavsett vilken typ av företag du driver. Ju fler besökare som kommer till sidan och är intresserade av det du har att erbjuda desto större är chansen att de använder dig för ett uppdrag. Därför är det mycket viktigt att din webbplats är bra utformad och följer de regler som finns för att få så stor exponering som möjligt hos olika sökmotorer. Med hjälp av sökmotoroptimering för WordPress kan du som använder det som publiceringsverktyg få en mycket hög placering i träfflistan hos exempelvis Google.

Tips på hur du gör

Sökmotoroptimering är ett effektivt sätt att komma högt upp i resultatlistorna. Alla sökmotorer utgår från en mängd olika algoritmer för att ta fram de mest relevanta resultaten för ett sökord. Lyckas man anpassa sin webbplats till dessa är chansen för en bra placering stor. Google har cirka 200 algoritmer och de utvecklas och ändras ständigt. Det är därför mycket viktigt att hålla sig uppdaterad och insatt i ämnet för att hela tiden kunna få de bästa placeringarna. Det finns två tekniker som är mycket vanliga inom sökmotoroptimering, eller SEO som det också kallas efter engelskans search engine optimisation. Dessa kallas on page och off page och rör innehållet och strukturen på hemsidan respektive länkar och liknande från andra sidor. On page SEO handlar bland annat om att publicera relevant information, nämna viktiga och specifika nyckelord på rätt ställen, till exempel i de olika rubriknivåerna och att ha bra interna länkar. Off page SEO handlar bland annat om att ha relevanta länkar från andra sidor som handlar om ungefär samma ämne, relevant text i ankarlänkar från andra sidor och bra användning av sociala medier.

För dig som arbetar med sökmotoroptimering i WordPress finns det många specifika tips att följa för ett få en bra placering hos sökmotorerna. Det är viktigt att URL:erna har viktiga sökord i sig. Eftersom även webbadresserna analyseras kan detta göra stor skillnad för hur din sida rankas. En XML-sitemap kan också vara bra att ha. Det fungerar som en innehållsförteckning och gör det enklare att överblicka och söka i ditt innehåll. Det finns många bra tillägg man kan installera för att ordna den här delen av hemsidan. Det är också viktigt att se till att irrelevanta sidor inte indexeras. Sidor som inte innehåller någon unik och fyllig information kan dra ner det sammanlagda resultatet i och med att sidorna ses som irrelevanta. Det är självklart också viktigt att använda bra och specifika nyckelord som driver rätt trafik till hemsidan. Sökmotoroptimering i WordPress är väldigt viktigt att göra. Det ökar chanserna att hamna högt upp i träfflistorna och att få rätt sorts besökare till sidan som är benägna att köpa de tjänster och varor du erbjuder.