Internätet

Utredning för psykiska hälsotillstånd

Utredning för psykiska hälsotillstånd

Neuropsykiatrisk bedömning kallas också Neuropsykiatrisk bedömning eller NPI. Neuropsykiatrisk bedömning används i syfte att utvärdera patientens psykiatriska status i förhållande till symtomen på psykisk sjukdom. Neuropsykiatriker måste genomföra neuropsykiatrisk bedömning för att utröna patientens psykiska hälsotillstånd utifrån specifika diagnostiska kriterier, specifika bedömningsverktyg och specifika tekniker.

Det finns många typer av Neuropsykiatrisk Bedömning. I det första steget av Neuropsykiatrisk bedömning utvärderas patienten genom den strukturerade kliniska intervjun för forskning i epidemiologi-III. Efter detta steg ombeds patienten att slutföra Den Neuropsykiatriska Symptoms Inventory (NSSI). Detta är det diagnostiska verktyget för Neuropsykiatrisk bedömning i Indien. Detta instrument kan utnyttjas för det första steget Neuropsykiatrisk Bedömning och kan även användas i det andra steget Neuropsykiatrisk Bedömning.

Beroende på var och hur testerna genomförs kan det finnas variationer. För den som är på jakt efter information som rör neuropsykiatrisk bedömning finns Utredningskompaniet och andra verksamheter. Dessa kan bidra med fakta och  information som kan vara relevant för individer.