Internätet

Larm

Kameraövervakning av lager och butik

Många butiksägare väljer att övervaka sina butiker med hjälp av kameror. Det är också vanligt förekommande i lagerlokaler. Det brukar framför allt vara för att till exempel minska risken för inbrott eller kunna identifiera eventuella tjuvar. Man brukar säga att tillfället gör tjuven, och butiker som informerar om sin kameraövervakning…

Vilket larm ska jag välja?

Att installera ett larm är egentligen inte fråga om varför, utan snarare om hur. En marknadsundersökningsrapport som publicerades förra året visade att den globala marknaden för lösningar för hemsäkerhet sannolikt kommer öka med 405 miljarder kronor till år 202, vilket nästan är en fördubbling från de 241 miljarder kronor som…