Internätet

Kameraövervakning av lager och butik

Kameraövervakning av lager och butik

Kameraövervakning av lager och butik

Många butiksägare väljer att övervaka sina butiker med hjälp av kameror. Det är också vanligt förekommande i lagerlokaler. Det brukar framför allt vara för att till exempel minska risken för inbrott eller kunna identifiera eventuella tjuvar. Man brukar säga att tillfället gör tjuven, och butiker som informerar om sin kameraövervakning drabbas generellt mer sällan av inbrott och stöld av olika slag, jämfört med de butiker som saknar sådan typ av övervakning. En butik med kameraövervakning erbjuder helt enkelt tjuven färre bra tillfällen att göra sin stöt. 

Vad säger lagen?

Reglerna för kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen. Den lagens främsta syfte är att se till så att nyttan för all den kameraövervakning som sker alltid överstiger integritetskränkningen av de personer som registreras i övervakningen. Vissa typer av verksamheter måste ansöka om ett tillstånd innan de får starta någon kameraövervakning. Dessa gäller regler inte för butiker och lager, eftersom att de generellt sett inte utför uppgifter som anses vara av ett allmänt intresse som till exempel:

  • En myndighet
  • Offentlig eller privat skola 
  • Offentligt eller privat sjukhus

Att tänka på vid kameraövervakning

När man ska installera kameraövervakning i sin butik eller i sitt lager så kan det vara bra att först överväga några olika viktiga faktorer. Även om man inom dessa verksamheter inte är skyldig enligt lag att informera personer som riskerar att bli registrerade i övervakningen, det vill säga fångade på film eller bild, så kan det ändå vara en lämplig sak att göra. Då gör man det till varje enskild individs eget val att avgöra om man vill komma med på kameran eller inte. Det kan också göra, som nämnts tidigare, att eventuella tjuvar väljer bort ens butik när de inser att de riskerar att fångas på film. 

En annan viktig faktor att ha i åtanke är hur och var man placerar ut sina kameror. Värt att tänka på är att ju fler kameror man har, desto mer film är det att hantera. Därför kan en bra grundtanke vara att försöka placera ut kamerorna så att de fångar upp så mycket yta som möjligt, så att man på så sätt behöver färre kameror. Kamerorna kan vara kopplade till ett inbrottslarm, men sådana kameror håller ofta lite lägre kvalitet än kameror som är tillverkade för bevakning.