Internätet

Måste vi ha överfallslarm i vår butik?

Måste vi ha överfallslarm i vår butik?

Måste vi ha överfallslarm i vår butik?

Det finns ingen lag som anger att alla personer som jobbar i en butik måste ha överfallslarm. Även om personen skulle jobba ensam så gäller inte något liknande krav. Däremot framgår det i Arbetsmiljöverkets dokument att anställda som kan utsättas för hotfulla situationer måste kunna känna sig trygg. Om detta innebär överfallslarm eller inte beror delvis på vilka hotfulla situationer som kan uppstå.

Ensamarbete

Ensamarbete innebär att en person exempelvis jobbar helt själv i en butik under kvällarna. Men det kan även innebära att det är flera personer på en arbetsplats men att dessa, av någon anledning, inte kan kommunicera utan radio, telefon eller liknande.

Att en person jobbar ensam i en butik innebär alltså inte per automatik att överfallslarm måste användas. Om detta ensamarbete däremot har eventuella hotfulla situationer finns krav på trygghetsåtgärder vilket generellt innefattar bland annat överfallslarm.

Ansvarig för tryggheten

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att alla på arbetsplatsen känner sig trygga. Det är även de som kan ställas till svars om något skulle hända de anställda. Ett brott som kan innebära stora böter för företaget.

Läs mer om ensamarbete

Då det är arbetsgivaren som har ansvar för tryggheten vid ensamarbete bör arbetsgivaren även vara väl insatt i de regler som gäller. Det är flera så kallade ”afs:ar” som reglerar detta. Med andra ord regler från Arbetsmiljöverket vilka kan laddas hem från deras hemsida.

Fråga säkerhetsföretag kring överfallslarm

Många butiksägare vet inte vilka lagar och regler som gäller – inte heller vilka olika skydd och larm som finns tillgängliga. Det bästa alternativet är generellt att kontakta larmföretag som därmed kan låta en säljare besöka butiken och förklara vilka larmalternativ som kan väljas. De är även väl insatta i vilka lagar som behöver följas utifrån vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Glöm inte att överfallslarm enbart är en del av ett större larmpaket som butiker generellt använder för att skapa säkerhet.

  • Inbrottslarm

Inbrottslarm är ett slags skallarm som larmar vid inbrott via dörr eller fönster. Dessa brukar även ha rörelsesensorer som larmar om någon person exempelvis har gömt sig i lokalerna över natten.

  • Brandlarm

Skydda de anställda, inventarier och produkter i butiken med ett brandlarm. Med eller utan sprinklers – med eller utan direktlarm till larmbolag.

  • Övervakningskamera

Övervakningskamera upptäcker stölder, minskar risken för överfall och rån samt kan minska svinnet i en butik.