Internätet

Så vet du om du behöver en hörapparat

Så vet du om du behöver en hörapparat

Funderar du på om du skulle behöva använda en hörapparat för att kunna höra bättre? Du kanske märker vissa tecken som kan indikera att din hörsel är nedsatt? Kanske märker du att det känns som att andra mumlar när de försöker prata med dig? Eller så kanske du har svårt att föra samtal i grupp? Då kan ett hjälpmedel som hjälper dig att höra bättre underlätta för dig att urskilja och förstärka de olika ljuden.

Tecken på att du kan behöva använda en hörapparat

Det finns vissa tecken som kan tyda på att det kan vara värt att införskaffa en hörapparat. Nedan går vi igenom några tidiga varningssignaler som kan indikera att så är fallet. Det rör sig i mångt och mycket om förändringar som kan vara ganska subtila. När du lägger ihop dessa kan du dock komma till insikten att din hörsel har blivit nedsatt.

Du kan till exempel börja:

  • Klaga på att andra pratar för tyst eller till och med mumlar.
  • Be andra att upprepa sig allt för ofta. Detta är framför allt vanligt i situationer då det finns oljud eller andra ljud som stör ljudbilden.
  • Föredra att ha din tv eller radio på en ovanligt hög ljudvolym.
  • Svårt att höra vad dina vänner och bekanta säger när du pratar i telefon.
  • Få svårt för att förstå vad som säger i filmer, tv-serier eller föreställningar.
  • Bli allt mer otålig, lättirriterad eller frustrerad.
  • Ha svårare att lyssna på samtal, framför allt de samtal som sker i grupper.
  • Få svårt att förstå vad folk säger när du inte kan läsa av deras ansiktsuttryck.

Så kan en hörapparat hjälpa dig att höra bättre

Det finns flera skäl till att en hörapparat kan hjälpa dig att höra bättre. Till skillnad från glasögon ger de dig dock inte din tidigare hörsel tillbaka. Vad de istället kan göra är att fungera som ett hjälpmedel som förstärker vissa ljud. Ljuden som förstärks befinner sig i det spektra där du numera har svårt att uppfatta ljud. Det kan till exempel vara fågelljud, ringklockor eller samtal som sker i bullriga miljöer.

Som du märker kan det vara väldigt fördelaktigt att kika närmare på detta hjälpmedel!