Internätet

Skillnad i löner bland specialpedagoger – var man tjänar mest

Skillnad i löner bland specialpedagoger – var man tjänar mest

Specialpedagoger gör ett viktigt arbete för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. I och med att en påbyggnadsutbildning från en lärarexamen krävs för att bli behörig specialpedagog, är det en relativt liten grupp specialpedagoger som finns tillgängliga på arbetsmarknaden. Detta gör att det finns utrymme för förhandling vad gäller lön för specialpedagoger, oavsett var i landet man befinner sig.

Kommunerna med bäst lön för specialpedagoger

I Sverige i genomsnitt tjänar en specialpedagog närmare 41 000 kronor i månaden och skillnaderna mellan de olika kommunerna är inte jättestor. Allra bäst ser det dock ut i Stockholms kommun där medellönen är runt 3 000 kronor högre än riksgenomsnittet. På andra och tredje plats i löneligan hamnar Västra Götaland och Uppsala, vilka båda har ett genomsnitt på strax över 41 000 kronor. Även kommunerna med lägst medellön för specialpedagoger är relativt nära riksgenomsnittet; Västerbotten, Blekinge och Västernorrland har alla en medellön på runt 39 000 kronor. Således är skillnaden mellan de bäst och sämst betalda kommunerna inte särskilt stor.

Alternativt sätt att ge lönen en skjuts

Det kan vara värt att leta fast anställning i andra kommuner trots att genomsnittslönen inte skiljer sig i stort. Ett alternativt sätt för specialpedagoger att ge lönen en skjuts är dock att söka sig till bemanning. Att arbeta inom bemanning har flera fördelar:

  • Frihet. En klar fördel med bemanningsarbete är möjligheten att själv välja de mest intressanta uppdragen, till exempel de med kortare uppdragsbasis eller de som innehåller vissa arbetsuppgifter.
  • Omväxling. Möjlighet finns, samtidigt som det inte är nödvändigt, att välja kortare uppdrag vilket i sin tur skapar chansen att flytta mellan olika arbetsplatser. För den som uppskattar dynamik i sitt arbete, är detta upplägg en mycket bra lösning.
  • Erfarenhet. Att stanna på samma arbetsplats i åratal ger visserligen en viss trygghet, men det skapar inte direkt grund för professionell och personlig utveckling. Genom att jobba på fler arbetsplatser, vilket är karakteristiskt för bemanningsarbete, bygger man upp en unik sorts erfarenhet som kan utnyttjas i framtida lönesamtal.

Vidare är det inte heller ovanligt att bemanningsföretagen erbjuder högre grundlön ju mer flexibel specialpedagogen är vad gäller till exempel geografisk placering.