Internätet

Säkerhetsdörr för att trygga hemmet

Säkerhetsdörr för att trygga hemmet

När det kommer till trygghet i hemmet är det svårt att motivera en kompromiss. Hemma vill man kunna känna sig trygg med att varken störande ljud, matos eller framförallt obehöriga personer ska kunna ta sig in. Det ska helt enkelt gå att lita på dörren, så att man sover gott om natten, och går hemifrån utan att känna oro för att någon ska ha brutit sig in under tiden man var borta. Med en säkerhetsdörr blir det enklare att slappna av i att hemmet är skyddat mot det allra mesta. Detta ger en större trivsel med bostaden, och kan både öka marknadsvärdet samt minska premien på hemförsäkringen.

Så testas en säkerhetsdörr

För att klassas som inbrottssäker, brandsäker och dessutom dämpande mot ljud finns det en rad tester som säkerhetsdörren ska genomgå innan den godkänns för produktion. Nedan beskrivs tre aspekter som testas.

  • Inbrottstest: här kommer en “tjuv” att bearbeta dörren med verktyg som skruvmejsel, yxa, hammare, borrmaskin och såg. Om dörren står emot angrepp i 30 minuter, varav 10 minuters aktiv bearbetning, får den den högsta säkerhetsklassen.
  • Brandsäkerhetstest: för att en dörr ska få användas i flerfamiljshus ska den stå emot brand och brandrök i minst 30 minuter, så att varje enskild lägenhet blir en brandsäker cell. Tack vare säkerhetsdörrens inre, som utgörs av hållfast metall, står den bra emot både värme och tryckförändringar.
  • Ljudklassning: en dörr ska bevara lugn och ro inne i hemmet, vilket kan ställa stora krav på den. Boende i ett ekande trapphus eller vid en högljudd gata vet att ljud från omgivningen kan bli störande i längden. En säkerhetsdörr kan ha ljudklassning på mellan 35-50 dB, vilket motsvarar ungefär från ett högljutt samtal och upp till rop och skrik.

Så görs säkerhetsdörren både stilren och säker

Tack vare att en säkerhetsdörr består av flera olika material behöver man varken kompromissa med utseendet eller egenskaperna. Inifrån och ut så består dörren av galvaniserat stål som kläs med en fanér för att skapa den yta som man vill ha till ytterdörren. Därmed kommer säkerhetsdörren inte behöva kompromissa med husets utseende, utan kan istället vara pricken över i när man färdigställer en ny fastighet, eller bidra till den klassiska känslan när man återställer en äldre byggnad.