Internätet

Sparare hos TrustBuddy kan förlora sina pengar

Sparare hos TrustBuddy kan förlora sina pengar

Efter att oegentligheter har kommit fram gällande företaget TrustBuddy försätts nu företaget i konkurs. Under flera månader har det cirkulerat rykten om att allt inte varit rätt ställt hos företaget då flera som försökt få sina insatta medel utbetalda inte fått detta. Men från TrustBuddy har det varit tyst fram till oktober då det offentliggjordes att miljoner saknades.

 
Trustbuddy är ett företag som under flera år har erbjudet Peer-to-Peer lån. Det innebär att personer har kunnat låna ut sina pengar för att andra personer ska kunna låna dessa. De som lånat ut pengar via TrustBuddy har fått en ränta på ca 10%. I jämförelse mot ett klassiskt sparkonto har det varit en mycket hög avkastning. I jämförelse gick det att få ca 1,5% i ränta på ett sparkonto vid samma tidpunkt.

Räntor

Den höga räntan har kunats ge eftersom de insättningar som skett inte har innefattats av den statliga insättningsgarantin. På grund av att den garantin inte funnits kan de som satt in pengar till företaget komma att förlora sina pengar när det nu är klart att företaget försätts konkurs (okt 2015) Men än så länge är det inte klart. En grundlig genomgång av företaget kommer att ske och om de pengar som satts in helt är avskiljda från resterande verksamhet bör det inte vara några problem. De är även så som själva utlåningen skulle ha fungerat. Men det finns en hel del som pekar på att utlåningsverksamheten inte fungerat som den skulle. Visar det sig däremot att de insatta medlen är ”ihopblandade” kan det mynna ut i långivarna själva kommer att få försöka kämpa för att få ut den fodring som företaget har mot dem. Något som är svårt som privatperson.

 
Sammanlagt räknar man med att det är ca 3500 långivare som blir berörda av denna konkurs. De som däremot har lån hos Trustbuddy kommer inte att påverkas på samma sätt. De ska betala in sina pengar till konkursboet enligt tidigare avtal. Däremot är detta inte speciellt stora summor som kommer att komma in. I genomsnitt handlar det om 3000kr per låntagare.