Internätet

Vad är en fond?

Vad är en fond?

Vad är en fond?

En fond är en samling med aktier som mot en avgift förvaltas av en fondförvaltare. När du köper andelar i en fond lägger du i praktiken ihop dina pengar med andra sparares pengar. Fondförvaltaren använder dessa pengar samt sin kunskap och erfarenhet för att köpa aktier som han eller hon tror kommer ge en god avkastning över tid. Fondens sammanlagda värde, även kallat fondkurs, kallas NAV-kurs. Fondkursen ökar om aktierna i fondens portfölj ökar i värde.

Ett exempel på ett svenskt företag som ägnar sig åt fondförvaltning är Advisor. Advisor har varit aktiva i branschen i 20 år (sedan 1997). Ursprungligen ägnade de sig åt försäkringsförmedling, innan de ändrade inriktning till kapitalförvaltning och sedermera fondförvaltning. Advisor har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och förvalta investeringsfonder. Nedan berättar vi varför du bör ha ett fondsparande.

Varför ska jag spara i fonder?

Den klart främsta fördelen med att spara i fonder jämfört med att köpa enskilda aktier är den inbyggda diversifieringen. När du sparar i en fond köper du andelar i en portfölj som innehåller flera olika aktier och andra värdepapper. Att köpa en andel i en fond är som att köpa en korg som innehåller tiotals, eller till och med hundratals aktier. Enligt svensk lag behöver en aktiefond som är fullinvesterad placera i 16 eller fler aktier. Varje aktie får enligt grundregeln utgöra maximalt 5 procent av den aktuella fondens värde. Det finns vissa undantag från denna regel, men det viktiga i sammanhanget är att du som fondsparare kan försäkra dig om att de fonder du sparar i är diversifierade.

Denna diversifiering skyddar dig från den risk som det innebär att endast investera i en enda aktie. Om företaget bakom denna aktie skulle gå under eller gå dåligt påverkas inte  din portfölj i lika hög grad när den innehåller flera olika aktier. Ju mer diversifierad en portfölj är, desto lägre är risken. För de flesta småsparare är det nästintill omöjligt att uppnå denna riskspridning på egen hand. Att köpa hundratals aktier kostar nämligen en hel del pengar, samtidigt som det är tidsödande att hantera en aktieportfölj av den storleken. Fonder är en långsiktig investering, därför är det bra att desto yngre man är sätter igång, att ta hjälp av en professionell fondförvaltare som Advisor kan visa sig vara det bästa valet för att trygga en bra pension.