Internätet

Utredning för psykiska hälsotillstånd

Neuropsykiatrisk bedömning kallas också Neuropsykiatrisk bedömning eller NPI. Neuropsykiatrisk bedömning används i syfte att utvärdera patientens psykiatriska status i förhållande till symtomen på psykisk sjukdom. Neuropsykiatriker måste genomföra neuropsykiatrisk bedömning för att utröna patientens psykiska hälsotillstånd utifrån specifika diagnostiska kriterier, specifika bedömningsverktyg och specifika tekniker. Det finns många typer av…

Kameraövervakning av lager och butik

Många butiksägare väljer att övervaka sina butiker med hjälp av kameror. Det är också vanligt förekommande i lagerlokaler. Det brukar framför allt vara för att till exempel minska risken för inbrott eller kunna identifiera eventuella tjuvar. Man brukar säga att tillfället gör tjuven, och butiker som informerar om sin kameraövervakning…